ریاست دانشکده : مهندس اردشیر عبدی

برخی از سوابق اجرایی :

  • مدرس رشته صنایع چوب دانشکده انقلاب اسلامی 
  • معاونت انستیتو هنر و معماری از سال 88-90
  • رئیس انستیتو هنر و معماری از سال 90-91
  • رئیس دانشکده شهید شمسی پور از سال 91-93
  • مدیر کل مرکز کار آفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه فنی و حرفه ای از سال 93-96
  • سرپرست دانشکده فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی

تلفن دفتر :  02166319940

فکس : 02166319941

پست الکترونیک : abdi@tvct1.ac.ir