ریاست دانشکده : اردشیر عبدی

 

تلفن دفتر :  02166319940

فکس : 02166319941

پست الکترونیک : abdi@tvct1.ac.ir