اطلاعیه مربوط به نیروهای حق التدریس
اطلاعیه مربوط به نیروهای حق التدریس
اطلاعیه مربوط به نیروهای حق التدریس مشمول بند ( ذ ) ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه
 ١١:٤٩ - يکشنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه مهم کارت ورود به جلسه قابل توجه کلیه دانشجویان این مرکز و میهمان تابستان 96
اطلاعیه مهم کارت ورود به جلسه قابل توجه کلیه دانشجویان این مرکز و میهمان تابستان 96
اطلاعیه مهم کارت ورود به جلسه قابل توجه کلیه دانشجویان این مرکز و میهمان تابستان 96
 ١٢:١١ - دوشنبه ١٦ مرداد ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
قابل توجه دانشجویان مهمان پذیرفته شده نیمسال مهر 96
قابل توجه دانشجویان مهمان پذیرفته شده نیمسال مهر 96
قابل توجه دانشجویانی که درخواست آنان جهت مهمان شدن در نیمسال مهر96 این دانشکده پذیرفته شده است.
 ١٠:٠٥ - دوشنبه ١٦ مرداد ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
پیام مقام معظم رهبری
پیام مقام معظم رهبری
پیام مقام معظم رهبری
 ١٢:٤١ - يکشنبه ٧ خرداد ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی انتقال دائم و میهمان جهت نیمسال اول ( مهر )96
قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی انتقال دائم و میهمان جهت نیمسال اول ( مهر )96
قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی انتقال دائم و میهمان جهت نیمسال اول ( مهر )96
 ١١:١١ - سه شنبه ١٩ ارديبهشت ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
قابل توجه دانشجویان ترم 5 و 6
قابل توجه دانشجویان ترم 5 و 6
قابل توجه دانشجویان ترم 5 و 6
 ١٠:٠٠ - سه شنبه ١٩ ارديبهشت ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه مهم کارت ورود به جلسه
قابل توجه کلیه دانشجویان این دانشکده و مهمان آمده بهمن 95
اطلاعیه مهم کارت ورود به جلسه قابل توجه کلیه دانشجویان این دانشکده و مهمان آمده بهمن 95
 ٠٩:٥٧ - سه شنبه ١٩ ارديبهشت ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>