چاپ        ارسال به دوست

زمان بندی حذف و اضافه

زمان بندی حذف و اضافه

اطلاعیه مهم در خصوص حذف و اضافه

  کلیه ی دانشجویان این دانشکده و میهمان آمده، می توانند در روز چهارشنبه مورخ 28/11/94 مطابق برنامه ذیل نسبت به حذف و اضافه اقدام نمایند.

ورودی 922وقبل از آن = ساعت 8 صبح تا 10صبح

ورودی 931           =    ساعت 10صبح تا 13

ورودی 932           =  ساعت 13 تا 17

ورودی 941           = ساعت 17 تا 21

کلیه ی ورودیها       = ساعت 21 تا 8 صبح روز بعد


٠٩:٤٥ - دوشنبه ١٩ بهمن ١٣٩٤    /    شماره : ٥٩    /    تعداد نمایش : ٢٠٦٢