ردیف  رشته  گرایش مقطع
1 نقشه كشي عمومي        نقشه كشي وطراحي صنعتي          کاردانی پیوسته    
2 تاسيسات  حرارت مركزي و تهويه مطبوع  کاردانی پیوسته
3 صنايع فلزي  جوشكاري  کاردانی پیوسته
4 متالورژي  ريخته گري  کاردانی پیوسته
5 ساخت و توليد  قالبسازي  کاردانی پیوسته
6 ساخت و توليد  ماشين ابزار  کاردانی پیوسته
7 صنايع چوب و كاغذ  سازه هاي چوبي  کاردانی پیوسته
8 متالورژي مدلسازي  کاردانی پیوسته
9 مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد   جوشكاري  کارشناسی ناپیوسته
10 مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد ماشين ابزار  کارشناسی ناپیوسته

سرفصل دروس رشته ها 


   دانلود : سرفصل دروس رشته مدل سازی           حجم فایل 336 KB
   دانلود : سرفصل دروس رشته سازه های چوبی           حجم فایل 349 KB
   دانلود : سرفصل دروس رشته ماشینم ابزار           حجم فایل 343 KB
   دانلود : سرفصل دروس رشته قالبسازی           حجم فایل 345 KB
   دانلود : سرفصل دروس رشته ریخته گری           حجم فایل 345 KB
   دانلود : سرفصل دروس رشته جوشکاری           حجم فایل 348 KB
   دانلود : سرفصل دروس رشته تاسیسات حرارات مرکزی           حجم فایل 341 KB
   دانلود : سرفصل دروس رشته نقشه کشی و طراحی صنعتی           حجم فایل 338 KB