ردیف  رشته  گرایش مقطع
1 ساختمان كارهاي عمومي ساختمان  کاردانی پیوسته    
2 نقشه كشي معماري معماري  کاردانی پیوسته
3 چاپ چاپ  کاردانی پیوسته
4 گرافيك گرافيك  کاردانی پیوسته
5 نقشه برداري نقشه برداري  کاردانی پیوسته
6 ارتباط تصويري ارتباط تصويري کارشناسی ناپیوسته

 

سرفصل دروس رشته ها 


   دانلود : سرفصل دروس رشته ارتباط تصویری کارشناسی           حجم فایل 336 KB
   دانلود : سرفصل دروس رشته نقشه برداری           حجم فایل 372 KB
   دانلود : گرافیک.pdf           حجم فایل 366 KB
   دانلود : سرفصل دروس رشته گرافیک           حجم فایل 347 KB
   دانلود : سرفصل دروس رشته نقشه کشی معماری           حجم فایل 366 KB
   دانلود : سرفصل دروس رشته ساختمان           حجم فایل 356 KB