ردیف  رشته  گرایش مقطع
1 الكترونيك  الكترونيك عمومي   کاردانی پیوسته    
2  كامپيوتر   نرم افزاركامپيوتر  کاردانی پیوسته
3  الكتروتكنيك  تاسيسات الكتريكي  کاردانی پیوسته
4 الکتروتکنیک برق صنعتی کاردانی ناپیوسته
5  مهندسي تكنولوژي كنترل  ابزار دقيق  کارشناسی نا پیوسته

سرفصل دروس رشته ها


 

   دانلود : سرفصی دروس رشته ابزار دقیق           حجم فایل 342 KB
   دانلود : سرفصی دروس رشته تاسیسات الکتریکی           حجم فایل 351 KB
   دانلود : سرفصل دروس رشته برق صنعتی           حجم فایل 361 KB
   دانلود : سرفصل دروس رشته نرم افزار کامپیوتر           حجم فایل 347 KB
   دانلود : سرفصی دروس رشته الکترونیک عمومی           حجم فایل 355 KB