دانشكده فني و حرفه اي انقلاب اسلامي
پيشينه مركز :    
پيدايش اين مركز به انستيتو تكنولوژي هاي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي ايران باز مي گردد كه با هدف تربيت تكنسين فني تاسيس گرديده بودند در سال 1359 از ادغام آنها ( مجتمع انقلاب اسلامي ) پديد آمد . فعاليت رسمي و منسجم مركز در سال 1367 در فضايي به وسعت 5 هكتار و زير بناي 25000 متر مربع ،  واقع در ميدان معلم يافت آباد ، زير نظر وزارت آموزش و پرورش شروع گرديد . در آغاز با دانشگاه شهيد رجايي فعلي تحت عنوان مركز آموزش عالي فني انقلاب اسلامي و دانشكده تربيت دبير فني در يك سازمان قرار گرفت . در سال 1376 مركز از دانشگاه شهيد رجايي مستقل گرديد و ابتدا تحت پوشش دفتر مدارس عالي و سپس مجتمع پيامبر اعظم ( ص ) وزارت متبوع به فعاليت آموزشي و فرهنگي خود ادامه داد . در سال 1377 شمسي بناي ديگري به وسعت يك هكتار و 5000 متر مربع زير بنا واقع در ميدان امام حسين ( ع ) ، ابتداي خيابان دماوند ، به عنوان ساختمان شماره 2 ضميمه مركز گرديد . با تصويب مجلس شوراي اسلامي و همزمان با آغاز برنامه پنجم توسعه ، اين مركز همراه با ساير آموزشكده ها و دانشكده هاي فني و حرفه اي از ابتداي سال 1390 از آموزش و پرورش منتزع و به عنوان يك دانشكده از دانشگاه فني و حرفه اي به وزارت علوم ، تحقيقات  و فناوري ملحق گرديد . اين دانشكده در حال حاضر داراي 4 انستيتو بوده و در 22 رشته فني و هنري در مقاطع كارداني پيوسته و كارشناسي ناپيوسته پذيراي حدود 4000 دانشجو مي باشد .