فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

باتوجه به سير پرشتاب تحولات در عرصه فناوري اطلاعات و ارتباطات در دنياي امروز و نقش بي بديل آن در پيشرفت هاي جامعه بشري اكنون استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در زمينه هاي آموزشي ، پژوهشي اداري مالي دانشگاهي و مديريت منابع ، فناوري و آمار و در نهايت برنامه ريزي از ضروريات انكارناپذيري است كه دامنه گسترش آن تمامي دانشگاهها و نهادهاي آموزش عالي دنيا را در برگرفته است. نظر به اهميت موضوع اين دانشكده در سال 1388 اقدام به تاسيس اين واحد نمود

واحد فناوري اطلاعات دانشكده با هدف ارائه خدمات حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات و متشكل از سه بخش سخت افزار، نرم افزار و شبكه تاسيس گرديد.

اين واحد مفتخر است تا كنون خدمات مختلفي از جمله راه اندازي شبكه داخلي و وايرلس و برقراري ارتباط با شبكه اينترنت، راه اندازي سرور هاي مورد نياز ، ارائه خدمات نرم افزاري و سخت افزاري و پشتيباني از آنها ، راه اندازي وب سايت، پست الكترونيك و ...  را انجام داده است.

 

 

 

 

 شرح وظايف واحد فن آوري اطلاعات عبارتند از :

1)       سخت افزار

پشتيباني سخت افزاري از رايانه ها و تجهيزات جانبي و رفع عيب آنها

كنترل و نظارت بر خريد تجهيزات رايانه‌اي 

تحقيق و كارشناسي در خصوص فناوريهاي سخت‌افزاري جديد و مورد نياز دانشكده

تعمير و يا تعويض قطعات در صورت لزوم و پشتيباني تجهيزات رايانه‌اي دانشكده

نگهداري و نصب كليه قطعات سخت افزاري موجود در دانشكده

تلاش به منظور ايجاد بانك اطلاعاتي تجهيزات رايانه اي موجود در دانشكده و به روز نمودن آن

 

2)       نرم افزار

پشتيباني نرم افزاري از رايانه ها و رفع عيب آنها

پشتيباني از سيستمهاي كاربردي  اداري و پيگيري رفع عيب آنها

برنامه‌ريزي جهت استقرار سيستمهاي نرم‌افزاري و پشتيباني آنها

ارتقاء و بروزرساني سيستمهاي نرم‌افزاري

 

3)       شبكه

تحليل، طراحي،توسعه، نگهداري و پشتيباني شبكه  اينترانت دانشكده

تحليل، طراحي،توسعه، نگهداري و پشتيباني از شبكه Wireless 

نظارت بر استفاده از شبكه اينترنت دانشكده

پشتيباني و نگهداري از سرور ها و تجهيزات شبكه 

مديريت امنيت شبكه دانشكده و جلوگيري از نفوذ و حمله به آن

مشاوره، كنترل و نظارت بر تهيه يا خريد تجهيزات شبكه و سرورهاي مورد نياز

 

4)       مشاوره در زمينه IT به اساتيد، همكاران و دانشجويان

5)       مستندسازي فعاليت‌ها و سرويس‌هاي ارايه شده و تهيه گزارش‌هاي مورد نياز

6)       تحليل، پياده‌سازي و پشتيباني سايت وب دانشكده