چاپ        ارسال به دوست

ثبت نام كارآموزي نیمسال اول 97-96

ثبت نام كارآموزي نیمسال اول 97-96

 

 

 

 

ثبت نام كارآموزي نیمسال اول 97-96
دانشجوياني كه متقاضي ثبت نام كارآموزي مي باشند ، جهت تسهيل و پيشگيري از ازدحام در فرآيند ثبت نام ، مراحل ذيل را به انجام رسانند.
لازم به ذکر است که :
1- انجام مراحل ذيل به منزله انتخاب واحد نمي باشد.
 بديهي است درصورت عدم انتخاب واحد ، كارآموزي منتفي مي باشد.
2- حداقل سه روزکاملِ آزاد در هفته وجود داشته باشد.
3- دانشجویان رشته برق صنعتی ، تاسیسات الکتریکی ،حرارت مرکزی ، صنایع چوب و حسابداری که تمایل دارند کارآموزی خود را در دانشکده بگذرانند، از هم اکنون می توانند اقدام نمایند.( ظرفیت خیلی محدود)
مراحل انجام :
مرحله 1 :تهيه دفترچه كارآموزي از انتشارات
مرحله 2 :تكميل فرم شماره 1 از دفترچه و الصاق يك قطعه عكس به آن ( براي تعيين محل كارآموزي در قمستي از اين فرم بايد محل كارآموزي آن را مهر و امضاء نموده و در قسمت پايين همين فرم الزاماٌ مدير گروه آن را تأييد نمايد ). قبل از تكميل اين فرم درباره محل كارآموزي با مديرگروه مشورت نماييد.
مرحله 3 :دريافت فرم درخواست كارآموزي از آموزش انستيتوي مربوطه از تاريخ25/6/96و تكميل آن توسط آموزش انستيتوي مربوطه با شرايط گذراندن حداقل دو نيمسال تحصيلي
مرحله 4 :مراجعه به دفترارتباط با صنعت از تاريخ 25/6/96 تا 10/7/96 با در دست داشتن فرم شماره 1 تكميل شده به همراه كپي از آن و همچنين فرم درخواست كارآموزي
مرحله 5 :صدورمعرفي نامه به محل كارآموزي توسط دفتر ارتباط با صنعت با توجه به انجام مراحل قبلي
مرحله 6 : دريافت معرفي نامه صادر شده از دبيرخانه 
مرحله 7 : ارائه معرفي نامه به محل كارآموزي جهت شروع دوره كارآموزي


٠٩:٢٤ - يکشنبه ٥ شهريور ١٣٩٦    /    شماره : ٢٠٢    /    تعداد نمایش : ١٠٤٥