چاپ        ارسال به دوست

وام بنیاد علوی (کارشناسی روزانه)

وام بنیاد علوی (کارشناسی روزانه)

 به اطلاع  کلیه دانشجویان کارشنـاسی روزانه متقاضي وام علوی

 میرساند جهت دریافت وتکمیل فرم وام با دردست داشتن مدارک زیر

  تا تاريخ  5/12/94  به اموردانشجويان مراجعه نمايند .

 

 


                                 تذ كــر :

                                     الف ) مبلغ وام دراین نیمسال برای دانشجوی مجردکارشناسی روزانه 6000000 ریال

                                     وبرای دانشجوی متاهل مبلغ 8000000 ریال می باشد

                                    ب )     افتتاح حساب عابر بانک در بانک سینا وتحویل شماره حساب به اموردانشجویی

                                    ج )     ضامن کارمند رسمی ،پیمانی یا قراردادی شاغل دستگاههای دولتی

                                    د  )    گواهی کسر از حقوق از محل کار ضامن به وزارت علوم تحقیقات الزامی است.

                                    ه  )    به دانشجویان شاغل وام تعلق نمی گیرد.

 


١٤:١٦ - يکشنبه ٢٥ بهمن ١٣٩٤    /    شماره : ٦١    /    تعداد نمایش : ١٤١٠