اکبر اجلی تاریخ ثبت : 1394/12/08
طبقه بندي : انستیتو مکانیک ,
: اکبر اجلی
: 1345/01/01
: Die_mold_shargh@yahoo.com
: لیسانس
: مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی
: دانشگاه جامع علمی کاربردی نیرو محرکه
: طراحی قالب های پلاستیک به کمک نرم افزار اینونتور
: 0
: 1
: 1
:
تعداد نمایش : 1168 <<بازگشت