برگزاری سمینار آموزشی
برگزاری سمینار آموزشی" آشنایی با فرآیند ثبت ابداع و اختراع "در دانشکده فنی انقلاب اسلامی تهران
برگزاری سمینار آموزشی " آشنایی با فرآیند ثبت ابداع و اختراع " در دانشکده فنی انقلاب اسلامی تهران
 ١٠:٥٤ - شنبه ٢٢ مهر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
همایش بین المللی اقتصاد حلال و گردشگری حلال
شرکت دانشجویان دانشکده در همایش بین المللی اقتصاد حلال و گردشگری حلال
شرکت دانشجویان دانشکده فنی انقلاب اسلامی تهران در همایش بین المللی اقتصاد حلال و گردشگری حلال
 ٠٩:٣٣ - سه شنبه ١٨ مهر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
همایش ملی دانش و نو آوری
همایش ملی دانش و نو آوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی
همایش ملی دانش و نو آوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی
 ١٣:٥٤ - شنبه ٢٥ شهريور ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
اولین فستیوال بازار دارایی فکری در حوزه ایده ها، نوآوری ها و اختراعات
اولین فستیوال بازار دارایی فکری در حوزه ایده ها، نوآوری ها و اختراعات
اولین فستیوال بازار دارایی فکری در حوزه ایده ها، نوآوری ها و اختراعات
 ١٠:٢١ - يکشنبه ١٢ شهريور ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
سرویس ایمیـل دانشـگاه فنـی و حرفـه ای
سرویس ایمیـل دانشـگاه فنـی و حرفـه ای
اطلاعیه استفاده از سرویس پست الکترونیکی سازمانی
 ١٣:١٩ - شنبه ٤ شهريور ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
آدرس پست الکترونیکی واحد پژوهش و فناوری دانشکده انقلاب اسلامی
آدرس پست الکترونیکی واحد پژوهش و فناوری دانشکده انقلاب اسلامی
پل ارتباطی واحد پژوهش و فناوری دانشکده انقلاب اسلامی
 ١٢:٣٤ - يکشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
مقالات علمی پژوهشی
مقالات علمی پژوهشی
مقالات علمی پژوهشی
 ١١:٥٠ - دوشنبه ٩ مرداد ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>